PROJEKT  


PROJEKT

„Wsparcie systemu ratowniczo – gaśniczego

w Gminie Zduńska Wola poprzez zakup

samochodu ratowniczo – gaśniczego”

współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Łódzkiego

.

Wartość projektu: 658 160,00 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR: 516 169,89 PLN

Środki z budżetu Gminy Zduńska Wola: 141 990,11 PLN

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie powstawaniu zagrożeń środowiskowych w Gminie Zduńska Wola oraz całym województwie łódzkim, a także zmniejszanie ich skutków.

Projekt polega na zakupie średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem.

Potrzebę zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego sygnalizowała Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Janiszewicach już przed trzema laty. Wyposażenie Jednostki OSP w nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy było ważne ze względu na położenie Gminy Zduńska Wola na jednym z największych węzłów kolejowych w województwie, gdzie największym zagrożeniem jest duża liczba przewozów ładunków niebezpiecznych cysternami kolejowymi. Gmina nie posiadała dotychczas sprzętu, który mógłby zabezpieczyć przed zdarzeniami zwłaszcza o charakterze skażeń ekologicznych. Wobec tego przeciwdziałanie takim zagrożeniem stało się jednym z priorytetów działań władz gminy. Z uwagi na wysokie koszty zakupu samochodu zadanie to wydawało się wręcz niewykonalne. Jednakże nie ustawano w działaniach poszukiwania źródeł finansowania zakupu samochodu. Dopiero konkurs, który został ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w Łodzi stworzył szansę na jego zakup. Przeanalizowano warunki jakie należy spełnić oraz środki jakie należy posiadać aby można było składać wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia.

W dniu 13.06.2008 r. Gmina Zduńska Wola złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego w Gminie Zduńska Wola poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego”. Po jego pozytywnym rozpatrzeniu w dniu 20 listopada 2008 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Użytkownikiem samochodu jest Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Janiszewicach należąca do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego oraz do 8 Kompanii Gaśniczej „Łask” Wojewódzkiego Obwodu Operacyjnego Łódzkiej Brygady Obwodowej. Jednostka ochrania nie tylko część wschodnią obszaru Gminy Zduńska Wola, ale także obszar Miasta Zduńska Wola oraz całego Powiatu Zduńskowolskiego. Współpracuje z Państwową Strażą Pożarną w Zduńskiej Woli i wspiera jej działania ratowniczo-gaśnicze. Poprzez przynależność do 8 Kompanii Gaśniczej „Łask” jest wzywana również do działań ratowniczo-gaśniczych na obszarze całego województwa łódzkiego. Zatem zasięgiem swojego oddziaływania obejmuje obszar całego województwa łódzkiego.

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Marki Mercedes-Benz Atego 1329 wyposażony jest w silnik o mocy 210 kW oraz motopompę pływającą jako element ratownictwa ekologicznego. przeznaczony jest dla załogi składającej się z 6 osób. W samochodzie zostały zamontowane na stałe następujące urządzenia:

 • autopompa pożarnicza A 16/8, dwuzakresowa ze stopniem wysokiego ciśnienia, zabudowana z tyłu pojazdu z układem wodno-pianowym,
 • urządzenie szybkiego natarcia wysokociśnieniowe;
 • zbiornik wody o pojemności 2500 litrów,
 • zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 10 % pojemności zbiornika wody,
 • dozownik środka pianotwórczego dostosowany do wydajności autopompy,
 • maszt oświetleniowy z reflektorami o mocy łącznej 2 000 W,
 • instalacja zraszaczowa do ograniczania stref skażeń,
 • działko wodno-pianowe o wydajności minimum 1600 l/min,
 • środki łączności radiowej,
 • agregat prądotwórczy.

Ponadto oprócz wymienionego wyposażenia został zakupiony także drobny sprzęt, bardzo ważny podczas akcji ratowniczo – gaśniczych, tj:

 • rękawice skórzane,
 • aparaty powietrzne,
 • linki strażackie ratownicze,
 • koc gaśniczy,
 • węże tłoczne,
 • prądownicę,
 • prądownicę wodną PW-75,
 • przełącznik 110/75 ze stopów aluminium,
 • przełącznik 75/52 ze stopów aluminium,
 • rozdzielacz kulowy 75/52-75-52,
 • zbieracz 2x 75/110,
 • klucz do hydrantów nadziemnych,
 • klucz do łączników pożarniczych,
 • wąż ssawny 110-2500 Ł,
 • smok ssawny 110,
 • pływak z zatrzaśnikiem,
 • topór strażacki ciężki,
 • zestaw pierwszej pomocy (OSP R-1).

Gmina
Zduńska Wola

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Wykonanie: Urząd Gminy Zduńska Wola. Wszelkie prawa zastrzeżone.

   
 

|Copyright © 2009 by BanCo|
Specjalne podziękowania dla Marcina Dobasa, za udostępnienie nam swojego zdjęcia jako tła strony.